יום ו', א’ בסיון תשע”ז
חינוך לשוני
דף הבית אודות המתי"א יצירת קשר
06:59 (02/08/13)
08:50 (31/07/13)
08:46 (31/07/13)
.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
מודעות פונולוגית   |  הכרת האותיות   |  מיפויים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ביסוס דיוק בקריאה   |  ביסוס השטף בקריאה   |  הקניית קריאה לפי תנועות   |  תכנית הלימודים
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
עיצוב הכתב   |  הבעה בכתב   |  כתיב
קרא עוד...
קרא עוד...
טיפוח אוצר מילים   |  לשון
אתר החינוך הלשוני מכיל חומרי למידה: ניצני אוריינות, קריאה, כתיבה, הפקת משמעות מטקסט ואסטרטגיות למידה.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ניצני אוריינות
קריאה
כתיבה
הפקת משמעות מטקסטים
עולם השיח הספרותי
ידע לשוני ואוצר מילים
אסטרטגיות למידה
למידה בשעת חירום
חדשות


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS