יום ש', ט’ בכסלו תשע”ט
חינוך לשוני
דף הבית אודות המתי"א יצירת קשר
06:59 (02/08/13)
08:50 (31/07/13)
08:46 (31/07/13)
.
דפי תרגול והעשרה בהקנייה וביסוס האותיות תוך התייחסות לאותיות דומות חזותית

אותיות דומות שונות - מבוא והסבר חגית פרנקל.pdf אותיות ב כ נ חגית פרנקל.pdf אותיות א ג ש חגית פרנקל.pdf אותיות ה ח ת חגית פרנקל.pdf אותיות ו ז ד ר חגית פרנקל.pdf אותיות ט פ ס חגית פרנקל.pdf אותיות מ ע צ חגית פרנקל.pdf אותיות י ל ק חגית פרנקל.pdf אותיות סופיות חגית פרנקל.pdf