יום ב', יז’ בניסן תשע”ט
חינוך לשוני
דף הבית אודות המתי"א יצירת קשר
06:59 (02/08/13)
08:50 (31/07/13)
08:46 (31/07/13)
.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
ניצני אוריינות
קריאה
ביסוס דיוק בקריאה  
ביסוס השטף בקריאה  
הקניית קריאה לפי תנועות  
תכנית הלימודים  
כתיבה
הפקת משמעות מטקסטים
עולם השיח הספרותי
ידע לשוני ואוצר מילים
אסטרטגיות למידה
למידה בשעת חירום
חדשות