חינוך לשוני

מתי''א שומרון

הגיל הרך

באתר הגיל הרך ניתן למצוא מיפויים והערכות, תכנון תח"י ותל"א, פעילויות העשרה, משחקי חברה, כללי התנהגות ועוד.

ניצני אוריינות

לקראת קריאה וכתיבה

דפי מודעות פונולוגית לחזרה ותרגול לקראת קריאה וכתיבה

כתיבה

כללי כתיבה בחרוזים

הפקת משמעות מטקסטים

קצרצרים - סיפורים ומיומנויות הפקת משמעות

הפקת משמעות מטקסט- מיומנויות

איזו מילה ארוכה יותר - פירוק לצלילים

אותיות דומות -שונות הקניית אותיות

דפי תרגול והעשרה בהקנייה וביסוס האותיות תוך התייחסות לאותיות דומות חזותית

ביסוס שטף קריאה - הקלטות אקדמיה ברשת

אותיות דגושות ורפות

תומכי זיכרון

כותרת הכתבה

תרגול

כתיבת סיפור ע"פ "עופרים"

משימות כתיבה בעקבות...

לימוד דרך שירים

משחקים

דפי משימה לכתיבה נכונה

אסטרטגיות למידה

חינוך לשוני

אתר החינוך הלשוני מכיל חומרי למידה: ניצני אוריינות, קריאה, כתיבה, הפקת משמעות מטקסט ואסטרטגיות למידה.

טרום קריאה

שאילת שאלות

ארגון משימות

למבחנים

תחילת כתה א

מוכנות לקריאה

מודל והישגים נדרשים בקריאה