חינוך לשוני

מתי''א שומרון

הגיל הרך

באתר הגיל הרך ניתן למצוא מיפויים והערכות, תכנון תח"י ותל"א, פעילויות העשרה, משחקי חברה, כללי התנהגות ועוד.

ניצני אוריינות

לקראת קריאה וכתיבה

דפי מודעות פונולוגית לחזרה ותרגול לקראת קריאה וכתיבה

איזו מילה ארוכה יותר - פירוק לצלילים

אותיות דומות -שונות הקניית אותיות

דפי תרגול והעשרה בהקנייה וביסוס האותיות תוך התייחסות לאותיות דומות חזותית

תחילת כתה א

מוכנות לקריאה

קריאה

ביסוס שטף קריאה - הקלטות אקדמיה ברשת

אותיות דגושות ורפות

תומכי זיכרון

מודל והישגים נדרשים בקריאה

כתיבה

כללי כתיבה בחרוזים

תרגול

כתיבת סיפור ע"פ "עופרים"

משימות כתיבה בעקבות...

לימוד דרך שירים

משחקים

דפי משימה לכתיבה נכונה

הפקת משמעות מטקסטים

קצרצרים - סיפורים ומיומנויות הפקת משמעות

הפקת משמעות מטקסט- מיומנויות

ידע לשוני ואוצר מילים

כותרת הכתבה

אסטרטגיות למידה

חינוך לשוני

אתר החינוך הלשוני מכיל חומרי למידה: ניצני אוריינות, קריאה, כתיבה, הפקת משמעות מטקסט ואסטרטגיות למידה.

טרום קריאה

שאילת שאלות

ארגון משימות

למבחנים

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA